• (từ cũ, nghĩa cũ) s'approprier la maison (du débiteur)
    Chủ nợ cắm nhà con nợ
    créancier qui s'appropriait la maison du débiteur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X