• Rabougri; mal venu
  Cây cằn cọc
  plante rabougrie; plante mal venue
  Rachitique
  Đứa trẻ cằn cọc
  enfant rachitique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X