• (từ cũ, nghĩa cũ) caporal; sous-brigadier
  Cai khố đỏ
  caporal des tirailleurs
  Cai lính đoan
  sous-brigadier des douanes
  (từ cũ, nghĩa cũ) surveillant; garde
  Cai
  surveillant des for�ats; garde-chiourme
  (từ cũ, nghĩa cũ, tiếng địa phương) (nói tắt của cai tổng) chef de canton
  Se guérir (d'une toxicomanie)
  Cai thuốc phiện
  se guérir de l'opiomanie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X