• Détacher ; égrener.
  Tẽ lấy hai múi chanh
  détacher deux quartiers de citron;
  Tẽ bắp ngô
  égrener un épi de ma…s.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X