• (đánh bài, đánh cờ) persister à vouloir regagner (ce qu'on a perdu)
    Con bạc cay
    joueur qui persiste à vouloir regagner (ce qu'il a perdu)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X