• Argent
  Bát đĩa bằng bạc
  vaisselle d'argent
  (từ cũ, nghĩa cũ) piastre (unité monétaire)
  Một trăm bạc
  cent piastres
  Jeu d'argent
  Đánh bạc
  jouer au jeu d'argent
  Blanc
  Mây bạc
  nuage blanc
  Tóc bạc
  cheveux blancs
  Déteint; décoloré; verdi
  áo bạc màu
  veste déteinte, veste verdie
  Ingrat; oublieux des bienfaits re�us
  Bạc đối với người ơn với mình
  ingrat envers son bienfaiteur
  Insignifiant; sans importance
  Lễ bạc lòng thành
  l'offrande est sans importance, mais le coeur est sincère
  (ít dùng) mince; éphémère; précaire
  Phận bạc
  destinée éphémère; destinée précaire
  lắm bạc nhiều tiền
  très riche; richissime
  tiền rừng bạc bể biển
  grande richesse
  bàng bạc
  (redoublement, sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X