• Les descendants (à partir de la troisième génération)
    Cháu chắt ông cụ rất đông
    ses descendants sont nombreux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X