• Très fort; (thân mật) rudement
  Rất đẹp
  très beau
  Rất hay
  très intéressant
  Rất tốt
  (thân mật) c'est rudement bien
  rất chi
  ( khẩu ngữ) très fort
  Rất chi thú vị
  ��fort intéressant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X