• Baguette à chaux (utilisée pour confectionner des chiques de bétel)
  (thực vật học) turbith
  (động vật học) bergeronnette; hochequeue; lavandière
  họ chìa vôi
  motacillidés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X