• Clé; clef
  Cho chìa vào khoá
  engager la clé dans la serrure
  Tendre
  Chìa tay
  tendre la main
  Présenter; montrer
  Chìa cho người soát
  présenter son billet au contrôleur
  Chìa hộ chiếu ra
  montrer son passeport
  Avancer; faire saillie
  Mũi biển chìa ra biển
  cap qui avance dans la mer
  Ban-công chìa ra
  balcon qui fait saillie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X