• Couler à pic ; s'engloutir
    Chiếc tàu chìm lỉm
    bateau qui coule à pic

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X