• (tôn giáo) résultat final de l'observance bouddhique; bodhi
    Tròn chính quả
    parvenir au résultat final de l'observace bouddhique

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X