• (thực vật học) surette; phyllanthus urinaire
    đồ chó đẻ!
    nom de chien!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X