• Charogne; crapule
    Đồ chó chết !
    quelle chavrogne ! ; quelle crapule !

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X