• Faire attention à; prêter attention à
  Chú ý đến những trở ngại
  faire attention aux obstacles
  Chú ý đến lời giảng
  prêter l'attention aux explications
  Attention !
  Chú ý chó dữ !
  attention ! les chiens sont méchants !

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X