• S'appliquer à; prêter son attention à
    Chú tâm nghiên cứu
    s'appliquer à faire des recherches

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X