• Coeur.
  Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
  (Nguyễn Du) le coeur vaut bien le triple du talent (le coeur est bien plus à apprécier que le talent) ;
  Để tâm vào công việc
  avoir la coeur à l'ouvrage
  tâm bất tại
  distrait
  Tâm đầu ý hợp
  centre.
  Tâm vòng tròn
  foyer.
  Tâm động đất
  ��foyer d'un séisme ; hypocentre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X