• Ils; elles; eux
  Mặc chúng
  tant pis pour eux ; tant pis pour elles
  chúng khẩu đồng từ
  tout le monde a le même avis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X