• Nous autres (quand les hommes se nomment d'une manière hautaine)
    Chúng ông không sợ
    nous n 'avons pas peur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X