• S'appliquer à
  Chăm chăm làm diều
  s' appliquer à faire un cerf-volant
  Fixement
  Nhìn chăm chăm
  regarder fixement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X