• Regarder
  Nhìn người qua lại
  regarder les gens qui passent
  nhìn đồng hồ
  regarder sa montre
  Regarder à ; veiller à ; prendre soin de
  Chỉ nhìn cái lợi của mình
  ne regarder qu'à son intérêt
  Không thì giờ nhìn đến con cái
  n'avoir pas le temp de prendre soin de ses enfants
  Examiner; considérer
  Nhìn vấn đề dưới một khía cạnh
  examiner une question sous tous ses aspects
  Reconna†tre un enfant
  Donner sur
  Căn phòng nhìn ra vườn
  la salle donne sur la jardin
  cách nhìn
  vision; vue
  Cách nhìn thiết thực
  ��une vision réaliste
  Cách nhìn thiển cận
  ��une vue courte
  cái nhìn
  regard ; coup d'oeil
  khi nhìn thấy
  à la vue de
  nhìn khinh bỉ
  toiser
  nhìn nghiêng
  regarder de profil
  nhìn trộm
  faire des yeux
  nhìn xa trông rộng
  voir loin; avoir une large vue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X