• Élever; faire l'élevage de
  Chăn nuôi súc vật
  faire l'élevage des bestiaux
  khoa chăn nuôi
  zootechnie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X