• (từ cũ, nghĩa cũ) union de culte (de deux ou plusieur villages)
  Đám rước chạ
  procession de l'union de culte
  (ít dùng) nombreux et disparate
  phượng chạ loan chung
  vivre maritalement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X