• (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) écuelle; coupe
  Một chung rượu đào
  une coupe de liqueur rose
  Commun; général; public
  Quyền lợi chung
  intérêts communs
  Lợi ích chung
  intérêts général ; intérêt public
  Réunir les efforts; mettre ensemble
  Chung sức
  réunir les efforts
  Chung tiền mua một món quà tặng
  mettre ensemble de l'argent pour acheter un cadeau ; se cotiser pour acheter un cadeau
  Ensemble
  Làm chung
  travailler ensemble
  Chung sống hoà bình
  coexistence pacifique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X