• Sculpter à jour; repercer
  Chạm lộng một tấm gỗ
  sculpter à jour une plache à bois
  Chạm lộng một đồ kim hoàn
  repercer un ouvrage d'orfèvrerie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X