• Toucher; heurter; choquer
  Đô vật hai vai chạm đất
  lutteur qui touche le sol des deux épaules
  Đầu chạm tường
  la tête heurta contre le mur
  Rencontrer subitement
  Chạm quân địch
  rencontrer subitement l'armée ennemie
  Porter atteinte à
  Chạm đến danh dự của ai
  porter atteinte à l'honneur de quelqu'un
  Sculpter ; ciseler
  Chạm một pho tượng
  sculpter une statue
  Chạm một đồ nữ trang
  ciseler un bijou

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X