• Aumône; secours aux sinistrés
    Phát chẩn
    distribuer des aumônes (aux pauvres) ; distribuer des secours aux sinistrés

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X