• Tarder
  Đến chậm trễ
  tarder à venir
  Không chậm trễ
  sans tarder (sans retard)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X