• Lent ; long
  làm cũng chậm
  il est lent dans tout ce qu'il fait
  Anh ta chậm hiểu
  il est lent à comprendre
  Anh chậm quá đi mất !
  que vous êtes long !
  Lentement; longuement; en retard; à retardement; au ralenti
  Đi chậm
  marcher lentement
  Làm chậm
  faire longuement un travail
  Tàu đến chậm
  le train arrive en retard
  Bom nổ chậm
  bombe à retardement
  Phim chiếu chậm
  film projeté au ralenti
  chầm chậm
  (redoublement ; sens atténué)
  chậm lại
  se ralentir
  chậm mồm chậm miệng
  taciturne
  chậm nhất
  au plus tard
  thà chậm còn hơn không
  mieux vaux tard que jamais
  trâu chậm uống nước đục
  au dernier , les os
  chứng ăn chậm
  bradyphagie
  chứng mạch chậm
  bradysphygmie
  chứng nhịp thở chậm
  bradynée
  chúng nói chậm
  bradylalie
  chứng thở chậm
  brachypnée
  chứng tiêu hoá chậm
  bradypepsie
  chứng tâm thần chậm
  bradypsychie
  chứng xuất tinh chậm
  bradyspermatisme
  chậm dần
  rallentendo
  rất chậm
  larghetto

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X