• (đánh bài, đánh cờ) (cũng nói chắn cạ) jeu de cent vingt cartes (avec des combinaisons de deux ou trois cartes de même valeur)
  Combinaison de deux ou trois cartes de même valeur et de même dessin
  Barrer
  Chắn đường
  barrer le chemin
  (toán học) intercepter
  Chắn một cung
  intercepter un arc
  Barrière
  Bỏ chắn đi
  enlever la barrière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X