• Ne pas faire cas de; ne pas se soucier de
    Chẳng quản khó khăn
    ne pas faire cas de difficultés

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X