• (thường quản bút) porte-plume
  Faire cas de; se soucier de
  Không quản khó khăn
  ne pas faire cas des difficultés
  (thông tục) gérer
  Không quản nổi công việc
  incapable de gérer les affaires

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X