• (cũng viết chổng gọng)
    Ngã chỏng gọng
    tomber les quatre fers en l'air

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X