• Carrefour; croisée
  Ngã ba
  carrefour (croisée) de trois chemins
  Ngã
  carrefour (croisée) de quatre chemins
  Ngã năm
  carrefour (croisée) de cinq chemins
  ngã ba đường
  tomber
  Em ngã xuống đất
  ��l'enfant tomba par terre
  Ngã xuống nơi chiến trường
  ��tomber au champ d'honneur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X