• Chercher à se défendre
    đã sai cứ chống chế
    il a tort et pourtant il continue à chercher à se défendre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X