• Parer à ; se défendre de
  Chống nguy hiểm
  parer à un danger
  Chống rét
  se défendre du froid
  Opposer à
  Đắp đê chống lụt
  opposer une digue à l'inondation
  Contre
  Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
  lutter contre le colonialisme
  Bỏ phiếu chống
  voter contre
  Appuyer; buter; supporter; arc-bouter; étayer
  Chống bức tường
  appuyer un mur ; buter un mur
  Chống cái vòm
  supporter une vo‰te ; arc-bouter une vo‰te
  Chống trần nhà
  étayer le plafond
  S'appuyer sur
  Chống gậy
  s'appuyer sur un bâton
  Faire avancer (une barque) à l'aide d'une perche
  Chống thuyền
  faire avancer une barque à l'aide d'une perche
  Béquille (de bicyclette)
  cột chống
  étai ; épontille
  Gỗ chống
  étan�on
  vòm chống
  arc-boutant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X