• Conduire un bac; transporter des passagers d'une rive à l'autre
    người chở đò
    passeur; batelier

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X