• (sinh vật học, sinh lý học) espèce
  (nói tắt của chủng đậu) vacciner
  Đứa đã được chủng
  l'enfant a été vacciné

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X