• Charge; fonction
  Chức phận chủ tịch
  charge de président
  Làm tròn chức phận
  sacquitter de ses fonctions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X