• Fonction; titre; grade; dignité
  Chức bộ trưởng
  fonction de ministre
  Chức giám đốc
  titre de directeur
  Chức thiếu tướng
  grade de général de brigade
  Được nâng lên chức tổng giám mục
  être relevé à la dignité de l'archevêque
  (hóa học) fonction
  Chức axit
  fonction acide
  chức trọng quyền cao
  haut rang ; hautes distinctions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X