• Injurier; insulter
  chửi bóng chửi gió
  insulter indirectement (quelqu'un)
  chửi chó mắng mèo
  déverser sa bile en lan�ant des grossièretés aux animaux domestiques

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X