• Grande bouteille ; jéroboam ; magnum
    Lão uống hết một chai bố
    il a vidé toute une grande bouteille

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X