• Boire; prendre
  Uống trà
  boire (prendre) du thé
  Uống rượu
  boire de l'alcool
  Uống một cốc
  prendre un verre
  khoa đồ uống
  potologie
  uống được
  potable (en parlant de l'eau); buvable (en parlant du vin, de l'alcool)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X