• (từ cũ, nghĩa cũ) xem cô chiêu
  Humer (une gorgée d'eau pour avaler une pilule)
  (từ cũ, nghĩa cũ) attirer; rallier
  Chiêu dân
  rallier la population
  (từ cũ, nghĩa cũ) gauche (en parlant de la main, du pied)
  Chân chiêu
  pied gauche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X