• (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) selle du cheval (de voyage)
    Dặm hồng bụi cuối chinh an
    sur le chemin tout rose , derrière la selle du cheval

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X