• Norme
  Chuẩn ngôn ngữ
  norme du langage
  (nghệ thuật) canon
  (khoa đo lường) étalon
  (toán học) directeur
  Đường chuẩn
  ligne directrice
  Normatif
  Ngữ pháp chuẩn
  grammaire normative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X