• Cuire à peine
  (ngành dệt) blanchir
  Chuội
  blanchir des fils de soie
  (thông tục) échouer piteusement
  chuồi chuội
  (redoublement ; sens atténué) être cuit à moitié

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X