• Aliéner; faire un transfert (de propriété)
    Chuyển nhượng một khoảnh đất
    aliéner ue terre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X