• Transmettre; transférer; véhiculer; acheminer; manutentionner; transbahuter
  Chuyển một bức thư
  transmettre une lettre
  Chuyển di hài của một người quá cố
  transférer les cendres d'un mort
  Máu chuyển những sắc tố
  le sang véhicule des pigments
  Chuyển thư từ
  acheminer la correspondance
  Chuyển hàng hoá
  manutentionner des marchandises
  Chuyển cái tủ
  transbahuter l'armoire
  Passer; déplacer; renvoyer; convertir; virer; reporter; changer; glisser
  Chuyển sang hành động
  passer à l'action
  Chuyển một công chức
  déplacer un fonctionnaire
  Chuyển vụ án sang toà án thẩm quyền
  renvoyer l'affaire à la juridiction compétence
  Chuyển giấy bạc ra vàng
  converser un billet de banque en or
  Chuyển một đám ruộng thành đồng cỏ
  convertir un champ en prairie
  Chuyển sang màu tím
  virer au violet
  Chuyển từ người này sang người khác
  changer de mains
  Avoir des changements
  Nhà trường phải chuyển mạnh hơn nữa
  l'école doit avoir de plus grands changements
  Ébranler
  Tiếng sét làm chuyển cả nhà
  le coup de foudre a ébranlé toute la maison
  thể chuyển
  transférable ; transmissible
  Chứng khoán thể chuyển
  ��valeur transférable
  Đặc quyền thể chuyển
  ��privilège transmissible
  Giấy chuyển quyền sở hữu
  acte translatif de propriété
  sự chuyển
  transfert ; transmission ; virage
  Sự chuyển vốn
  ��transfert de capitaux
  Sự chuyển quyền hành
  ��transmission des pouvoirs
  Sự chuyển từ xanh sang đỏ
  ��virage du bleu au rouge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X