• (cũng viết co rúm) se crisper
    Mặt co rúm
    figure qui se crispe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X